บทสนทนาของแอร์โฮสเตสขณะบริการบนเครื่องบิน

空kōng 中zhōng 小xiăo 姐jiě 会huì 话huà

2007年9月1日 星期六

0901 空kōng 中zhōng 小xiăo 姐jiě 会huì 话huà


กรุณาดาวโหลด 00-01.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 02-03.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 04-05.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 06-07.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วย

กรุณาดาวโหลด 08-09.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 10-11.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วย
กรุณาดาวโหลด 12-13.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 14-15.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 16-17.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 18-19.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 20-21.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 22-24.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 25-27.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 28-30.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 31-33.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 34-36.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 37-38.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 39-40.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 41-43.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วย
กรุณาดาวโหลด 44-46.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 47-49.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 50-51.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 52-53.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 54-56.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 57-58.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 59-61.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 62-63.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 64-65.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 66-67.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 68-69.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วยกรุณาดาวโหลด 70-73.mp3 ฟังเหล่าซืออธิบาย พร้อมสอนด้วย

0 個意見:

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁